Bez postojów i ryzyka kary DO 1500 zł!

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

e-Toll mandaty

System e-TOLL to nowoczesna metoda wnoszenia opłat za przejazdy po płatnych odcinkach tras. Dokonanie płatności może odbywać się za pośrednictwem e-biletu, aplikacji mobilnej lub automatycznie, przy pomocy urządzeń pokładowych OBU i ZSL, korzystających z technologii lokalizacji satelitarnej GPS. Kierowców korzystających z systemu e-TOLL obowiązują pewne zasady, których nieprzestrzeganie może grozić wysokim mandatem. Na należy zwrócić uwagę, aby uniknąć kar finansowych na płatnych odcinkach tras i jak odwołać się od mandatu e-TOLL?

E-TOLL mandaty – co grozi za brak biletu lub nieznajomość ID biznesowego?

Za egzekwowanie opłat za przejazdy płatnymi odcinkami dróg odpowiedzialne są nowoczesne radiowozy wyposażone w kamery umieszczone na belce kontrolnej na dachu pojazdu, oraz kamery zamocowane w bramownicach. Umożliwia to odczytywanie numerów rejestracyjne pojazdu i automatyczną weryfikację, czy kierowca samochodu uiścił opłatę za przejazd. Nowoczesne kamery rozpoznają tablice rejestracyjne pojazdów, jadących z prędkością nawet do 250 km/h. Zaawansowany system umożliwia szczelną kontrolę drogową, której celem jest sprawdzenie prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej. Kontrola weryfikuje sprawiedliwe traktowanie wszystkich użytkowników dróg, zobowiązanych do wnoszenia opłat, które pokrywają koszty niezbędne do budowy i utrzymania dróg krajowych.

Jeżeli osoba kierująca pojazdem nie opłaci odpowiedniej kwoty za przejazd wybraną trasą w systemie e-TOLL, obowiązuje go kara finansowa w wysokości 500 złotych. W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów kara ta wynosi 1500 złotych. Mandat należy spłacić w ciągu 14 dni. Jeśli kara za brak biletu zostanie uiszczona w ciągu 7 dni, jej wysokość spadnie do 400 zł. Obowiązek wniesienia opłaty za przejazd spoczywa na właścicielu, posiadaczu lub użytkowniku pojazdu. Jeśli opłata za przejazd zostanie wniesiona w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu drogą płatną kara nie zostanie pobrana.Należy pamiętać, że podczas kontroli drogowej osoba kierująca pojazdem musi znać numer urządzenia e-TOLL OBU lub ZSL, które znajduje się w pojeździe. Jeśli użytkownik pojazdu nie otrzyma od jego właściciela ID Biznesowego, powinien odmówić wyruszenia w trasę. Nieznajomość numeru referencyjnego e-TOLL karana jest mandatem w wysokości aż 1500 zł. Kara nakładana jest na kierowcę, niezależnie od tego, czy jest on właścicielem pojazdu, czy tylko jego użytkownikiem.

Mandat e-TOLL kara za przekroczenie prędkości

Jeśli wprowadzone do systemu e-TOLL dane pojazdu lub zespołu pojazdów oraz numeru referencyjnego urządzenia wykorzystywanego w pojeździe okażą się nieprawidłowe, kierowca zostanie obciążony mandatem w wysokości od 1000 do 1500zł. W sytuacji, gdy wystąpi awaria systemu lub utrata sygnału GPS, trwająca dłużej niż 15 minut, kierowca zobowiązany jest do zjazdu z autostrady, lub zatrzymania się w Miejscu Obsługi Podróżnych. Jeśli tego nie zrobi, może grozić mu kara w wysokości 1500zł.

Mandat e-TOLL odwołanie

Według nowelizacji przepisów przyjętej w 2021 roku mandat e-TOLL należy opłacić w ciągu 14 dni od doręczenia korespondencji do osoby kierującej pojazdem. Kierowca, który uiści opłatę w terminie do 7 dni od otrzymania kary finansowej, może liczyć na zmniejszenie mandatu o 100zł. Jeśli natomiast mandat zostanie opłacony po terminie dwóch tygodni, naliczone zostaną odsetki. Każdy kierowca, który otrzyma karę finansową, może odwołać się od niej w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania od Krajowej Administracji Skarbowej. Co musi zawierać odwołanie od mandatu e-TOLL? Przede wszystkim należy uzasadnić swój sprzeciw. Odwołanie musi zawierać także imię, nazwisko, PESEL lub NIP wraz z numerem rachunku bankowego osoby kierującej pojazdem.

Należy także pamiętać, że mimo wystosowania sprzeciwu, należy uiścić opłatę dodatkową. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony na korzyść kierowcy, wniesiona opłata dodatkowa zostanie zwrócona na podany numer rachunku bankowego. W razie negatywnego rozpatrzenia odwołania, można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie do 14 dni. Kto egzekwuje kary nakładane na kierowców w systemie e-TOLL? Zajmuje się tym łódzki oddział Krajowej Administracji Skarbowej. Z tego urzędu przychodzi korespondencja o naliczeniu dodatkowej opłaty związanej z nieprawidłowościami w korzystaniu z systemu. Do tego urzędu należy także kierować odwołanie od kar.