Bez postojów i ryzyka kary DO 1500 zł!

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Czy kierowca musi znać nr e-TOLL?

Czas czytania: 8 minut

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, każda osobo korzystająca z dróg publicznych, czyli właściciel, posiadacz lub użytkownik pojazdu, ma obowiązek przekazać numer biznesowy e-TOLL kierującemu pojazdem. W przypadku, kiedy podczas kontroli drogowej osoba kierująca samochód nie przekaże numeru referencyjnego, kierujący pojazdem samochodowym podlega karze grzywny w wysokości 1500 zł. Prawo do nakładania i pobierania kary grzywny przysługuje inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej. Oznacza to, że każdy kierowca korzystający z elektronicznego systemu uiszczania opłat za przejazdy drogami płatnymi e-TOLL, w tym także systemów OBU i ZSL, powinien znać numer referencyjny urządzenia.

Numer referencyjny e-TOLL – co to?

Numer biznesowy e-TOLL, nazywany także numerem referencyjnym lub ID, to indywidualny numer urządzenia e-TOLL, otrzymany od producenta urządzeń OBU lub ZSL. Przypisany jest także do telefonu, na którym zainstalowana jest oficjalna aplikacj mobilna systemu e-TOLL. Numer klienta e-TOLL nadawany jest po rejestracji w systemie. Gdzie jest numer referencyjne e-TOLL? Najprostszym sposobem na znalezienie numeru klienta e-TOLL zalogowanie się na Internetowym Koncie Klienta na stronie systemu e-TOLL i sprawdzenie uzupełnionych wcześniej danych. Informację o numerze e-TOLL można również znaleźć w aplikacji MyCar. Unikalny numer urządzenia można w prosty sposób sprawdzić także za pomocą aplikacji mobilnej. Znajduje się on w zakładce “urządzenia”, widocznej w kolumnie “Numer Biznesowy”.

Numer referencyjny e-TOLL pozwala powiązać urządzenia e-TOLL z aplikacją mobilną, umożliwiającą uiszczanie opłat za przejazdy drogami płatnymi. Właściciel lub użytkownik samochodu musi znać numer e-TOLL. Warto więc zadbać o to, aby biznesowe ID mieć pod ręką, aby w przypadku kontroli być zawsze odpowiednio przygotowanym. Jak mówi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: Art. 13 ib ust. 3.4: „W przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego, o którym mowa w art. 13 ia.ust 8., kierujący pojazdem samochodowym odmawia przejazdu’’. Jeśli osoba kierująca pojazdem nie otrzyma od właściciela numeru biznesowego e-TOLL powinna odmówić przejazdu, w przeciwnym wypadku, naraża się na karę pieniężną.

Numer klienta w systemie e-TOLL, a kontrola drogowa

Egzekwowaniem opłat za przejazdy płatnymi odcinkami tras zajmują się nowoczesne radiowozy oraz kamery zamontowane w bramownicach. Specjalne kamery odczytują numery rejestracyjne pojazdu i automatycznie weryfikują, czy przejeżdżający samochód ma opłacony przejazd. Zadaniem kontroli drogowej jest sprawdzenie prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej. Jej celem jest sprawiedliwe traktowanie wszystkich użytkowników zobowiązanych do wniesienia opłaty elektronicznej za przejazd drogami krajowymi. Opłaty te pokrywają koszty niezbędne do budowy i utrzymania dróg krajowych. Jeśli podczas kontroli osoba kierująca pojazdem nie będzie w stanie podać numeru referencyjnego e-TOLL, podlega karze pieniężnej w wysokości 1500 zł.

Ponadto za brak opłaty za przejazd drogą krajową kierowcom samochodów osobowych grozi mandat w wysokości 500 zł, który należy spłacić w ciągu 14 dni. Jeśli kara zostanie opłacona w ciągu 7 dni, jej wysokość spadnie do 400 zł. Obowiązek uiszczenia opłaty za przejazd spoczywa na właścicielu, posiadaczu lub użytkowniku pojazdu. Kara nie zostanie pobrana, jeśli opłata za przejazd zostanie wniesiona w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu drogą płatną. Mandat w wysokości 500 zł kierowca może otrzymać także za jazdę pojazdem, którego tablice rejestracyjne są częściowo zasłonięte. Warto więc zrezygnować z wszelkiego rodzaju ozdób, które ograniczają widoczność tablic, a także zadbać o ich prawidłowe umieszczenie.

Rejestrując urządzenie e-TOLL w systemie, należy także zwróć szczególną uwagę na poprawność wprowadzonych danych. Wprowadzenie nieprawidłowych danych dotyczących dopuszczalnej masy lub kategorii pojazdu wiąże się z nałożeniem na kierowcę kary pieniężnej w wysokości od 250 do nawet 750 zł. Karom finansowym podlegają także kierowcy, którzy użytkują urządzenie mobilne lub zewnętrzny system lokalizacyjny w sposób niezgodny z przeznaczeniem, powodujący wniesienie opłaty w niepełnej wysokości.